RK Basisschool Sint Anthonius

Directie:

Léonie Jansen, directeur

Sandra van Neerbos, plaatsvervanger van de directeur

Bezoekadres
Burg. Versluijsstraat 20
4698 AS Oud-Vossemeer

Postadres
Postbus 16
4698 ZG Oud-Vossemeer

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, mail of bel gerust!
U kunt ons bereiken op mailadres: sintanthonius@lpsnet.nl  of  leonie.jansen@lpsnet.nl

telefoonnummer: 0166-672471 – Facebook: https://www.facebook.com/sintanthonius