Groep 1 & 2

Leef regels
<  Terug naar het overzicht

Welkom in groep 1/2

In groep 1 en 2 van de Sint Anthoniusschool zitten nu 17 kinderen.  Er komen steeds een paar kinderen bij die 4 jaar worden, sommigen kennen we al want die zitten bij ons al op het kinderdagverblijf. Voor kinderen is het dan eenvoudig de overstap naar groep 1-2 te maken omdat ze al bekend zijn met het schoolgebouw en met de werkwijze.  Op maandag, dinsdag en donderdag is juf Annette in de groep en op de donderdag en vrijdag is meneer Kevin er. Op alle dagen is ook juf Denise in de groep aanwezig, onze zorgassistente, zodat er voldoende tijd en ruimte is om in kleine groepjes kinderen te begeleiden, aansluitend bij de zone van naaste ontwikkeling. Juf Denise helpt meneer Kevin en juf Annette bij zorgtaken als schoonmaken, kleine groepjes begeleiden en het stimuleren van de zelfredzaamheid bij leerlingen.

In de kleutergroep wordt gewerkt met thema’s. Vaak is dat met Raai de Kraai. Raai komt uit de methode Kleuterplein 2. Ongeveer vier weken wordt er gewerkt rondom een onderwerp en dat zie je op allerlei manieren terug in de klas. Er is een thematafel, er worden liedjes gezongen, boeken (voor)gelezen en  werkjes gemaakt rondom dat thema. Ook zijn er geregeld uitstapjes. De leerkrachten geven het thema vorm samen met de kinderen. Kinderen bedenken bij de start van het thema wat ze zouden willen leren. Op deze wijze start het werken met onderzoeksvragen al bij de kleuters en stimuleren we het kritisch en creatief denken van onze leerlingen.

In de kleutergroep wordt gewerkt met Ipads en een digibord. De Ipads worden ingezet om leerdoelen te behalen en ontluikende geletterdheid en gecijferdheid te stimuleren. Ook het digibord wordt gebruikt om deze vaardigheden te stimuleren maar ook om  de kalender bekijken, educatieve filmpjes te bekijken, hun werk te plannen en de fijne motoriek te stimuleren. n zelfs digitaal hun werkje plannen! In groep 1-2 wordt al gestart met Engelse les!