Groep 7 & 8

Leef regels
<  Terug naar het overzicht

Welkom in groep 7/8!

In groep 7-8 zijn juf Eline en meneer Kevin de leerkrachten van de groep. Meneer Kevin is er op maandag en dinsdag. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is juf Eline er. Op dinsdag zijn meneer Kevin en juf Eline er samen, zodat er meer tijd is om kinderen optimaal te kunnen coachen en begeleiden in hun laatste twee jaar op de basisschool.

In groep 7/8 wordt de basisschool afgerond. Naast de kennis die we overdragen op school wordt er door de leerkrachten steeds meer een beroep gedaan op de kritische en creatieve houding van leerlingen. Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces en worden uitgedaagd mee te denken over betekenisvolle opdrachten.  Vooral tijdens de lessen Blink (wereldoriëntatie- geïntegreerd) worden onderzoeksvragen gesteld en zijn kinderen al samenwerkend bezig deze vragen te onderzoeken en uiteindelijk op te lossen. Het gaat dan niet alleen om de oplossing maar met name om het leerproces waarin vaardigheden als samenwerkend leren, digitale vaardigheden en denkvaardigheden centraal staan.

In groep 8  is veel aandacht voor de voorbereiding naar het Voortgezet onderwijs en zorgen we ervoor dat kinderen op een fijne manier afscheid nemen van de basisschool.