Ons onderwijs

Ons onderwijs

“Sint Anthonius: Samen, Uitdagend en Optimaal leren”.

Samen, uitdagend en optimaal leren is waar we op Sint Anthonius voor willen staan. Het is ons eerste doel om voor kinderen een veilige, uitdagende leeromgeving te scheppen, waarin zij zich met plezier optimaal kunnen ontwikkelen. Ontwikkelen in de breedste zin van het woord: Op onze school besteden we namelijk aandacht aan kennisoverdracht, zoals u dat gewend bent van een basisschool. Maar daarnaast besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling en de persoonsvorming van de kinderen.

Combinatiegroepen

Kinderen bij ons op school krijgen les in vier combinatiegroepen; groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.  In iedere groep zijn maximaal twee leerkrachten verantwoordelijk voor het onderwijs. We werken in ‘Kansrijke combinatiegroepen’

Kansrijke Combinatiegroepen is een door Cedin ontwikkelde werkwijze die een hoge kwaliteit van onderwijs, differentiatie, betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen garandeert. Zo worden instructies voor beide jaargroepen verbonden tijdens spelling en rekenen en worden er keuzes gemaakt in leerstof op basis van leerdoelen en -lijnen. Op deze wijze is er ruimte om samen met de kinderen sociaal en interactief te leren.

Sociaal emotionele ontwikkeling en persoonsvorming

We besteden aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling door middel van de methode Kwink, die taal geeft aan sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen. We hebben samen met de leerlingen duidelijke leefregels omschreven waar we steeds naar verwijzen. Verder vinden we het van belang dat kinderen gestimuleerd worden in hun  persoonsvorming en tijdens hun basisschooltijd ontdekken welke talenten ze hebben. Dit doen we door gebruik te maken van moderne lesmethodes en op een divergente manier met kinderen te werken.

Divergent leren

Een van de onderwijsvernieuwingen op Sint Anthonius is divergent leren. Het traditionele onderwijs is vooral “convergent” ingericht. Convergent betekent dat vooraf is  bepaald welke leerstof je moet kennen en naderhand moet kunnen reproduceren. Ook bij ons op school is er leerstof die op een convergente manier wordt aangeboden en dat zal ook zo blijven. Wat wel veranderd is de manier waarop de leerkracht met deze lesstof omgaat. De leerkrachten op basisschool Sint Anthonius zullen leerlingen steeds meer stimuleren kritisch te kijken naar waarheden, vraagstukken en meningen van anderen. Ze worden uitgedaagd na te denken, zelf keuzes te maken en eigen oplossingen te bedenken.  Divergent leren doet een beroep op creativiteit, denkkracht en op eigen verantwoordelijkheid. Kinderen vinden het prettig om eigen keuzes te mogen maken, op deze manier werken we ook aan eigenaarschap van leerlingen. Leerkrachten worden door op deze manier te werken meer coaches en begeleiders die de doelen van het onderwijs in het oog houden.

Bij de invoering van het divergent leren worden we momenteel begeleid door Prof. Paul Delnooz (https://innovatie-academie.nl/)

Hij heeft de Creatieve Actiemethodologie ontwikkeld. De Creatieve Actie Methodologie bestaat uit een aantal parameters die de leerkracht hanteert om een creatieve en kritische houding bij kinderen te stimuleren. Door op deze manier te werken blijkt,  uit onderzoek van Paul Delnooz, dat opstandig gedrag afneemt en resultaten verbeteren.

Wij vinden het nog belangrijker dat de motivatie stijgt zowel bij leerkrachten als bij leerlingen!

 


Downloads

Aanmeldformulier

Download hier het aanmeldformulier

Downloaden
School Kalender

Download hier de laatste school kalender

Downloaden
Schoolgids

Download hier de laatste schoolgids

Downloaden
LPS Informatiegids

Download hier het infoboekje over de Lowys Porquin Stichting

Downloaden