Onze visie & missie

Visie en Missie

“Sint Anthonius: Samen, Uitdagend en Optimaal leren”.

Samen, uitdagend en optimaal leren is waar we op Sint Anthonius voor willen staan.

Samen:

Ouders als partner

Op Sint Anthonius zien we ouders als partners in de opvoeding en begeleiding van kinderen. Wij hechten veel belang aan een goede band met de ouders/ verzorgers. De ouders/verzorgers vertrouwen hun kind(eren) een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten op onze school. Het is dan belangrijk dat het ouder– en leerkracht handelen zoveel mogelijk in elkaars verlengde ligt. Wij verwachten van de ouders dat zij het ontwikkelingsproces van hun kind volgen en deze belangstelling laten blijken.
Een oudergesprek kan gaan over sociaal emotionele, cognitieve en persoonlijkheidsontwikkeling. De ontwikkeling van een kind is een gedeelde verantwoordelijkheid, welke we samen dragen.

Eigenaarschap bij leerlingen

Daarnaast zien we kinderen ook als partner en werken we aan eigenaarschap bij leerlingen zodat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Kinderen mogen op respectvolle wijze hun eigen mening geven en we nemen deze mening serieus. Een voorbeeld hiervan is onze leerlingenraad.

De bronafbeelding bekijken

Samenwerkend leren

Naast individueel leren hechten we op school veel waarde aan samenwerkend leren. Kinderen leren juist door samen te werken en met elkaar te overleggen. Op deze manier leren ze hun gedachten ordenen en onder woorden brengen. In de groepen is veel aandacht voor Team- en klassenbouwers om op een prettige manier samen te (leren) werken.

Uitdagend:

We creëren een uitdagende leeromgeving met motiverende activiteiten en middelen denk aan hoekenwerk in groep 3-4 en het werken met eigen laptops in groep 5-8 . We zorgen voor een goede werksfeer waarin de kinderen ontspannen kunnen leren.
Daarnaast kiezen voor methodes die voldoen aan de kerndoelen en aan de referentieniveaus.

Door gebruik te maken van Divergent leren (zie ‘ons onderwijs‘) dagen we kinderen uit kritisch en creatief te zijn en zelf na te denken, zelf keuzes te maken en eigen oplossingen te bedenken.  Divergent leren doet een beroep op creativiteit, denkkracht en op eigen verantwoordelijkheid. Kinderen vinden het prettig om eigen keuzes te mogen maken, op deze manier werken we ook aan eigenaarschap van leerlingen. Ze komen daardoor geregeld in de leerkuil maar juist daar weer uitkomen door een coachende leerkracht levert leerervaringen op.

Optimaal:

We laten de samenwerking tussen kinderen optimaal verlopen middels het werken met coöperatieve leerstrategieën. We geven directe expliciete instructie op maat. Leerkrachten bij ons op school zijn opgeleid om onderwijs te geven aan combinatiegroepen en zijn er in getraind de leerdoelen van beide jaargroepen zo op elkaar af te stemmen dat er door beide jaargroepen, maar ook door individuele leerlingen optimaal geleerd wordt. Daarnaast zorgen we ervoor dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen taak. Op deze manier wordt het eigenaarschap van leerlingen vergroot en zo ook de intrinsieke motivatie. Kinderen begrijpen zo immers waarom ze iets leren.
We stellen hoge doelen, samen met de leerlingen voor zowel de leerling als de leerkracht.


Downloads

Aanmeldformulier

Download hier het aanmeldformulier

Downloaden
School Kalender

Download hier de laatste school kalender

Downloaden
Schoolgids

Download hier de laatste schoolgids

Downloaden
LPS Informatiegids

Download hier het infoboekje over de Lowys Porquin Stichting

Downloaden