Ouders

Beste ouders/verzorgers,

Wij hechten veel belang aan een goede band met u,  de ouders/ verzorgers. U vertrouwt uw kind (eren) een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten op onze school.  Het is dan belangrijk dat het ouder– en leerkracht handelen zoveel mogelijk in elkaars verlengde ligt. Wij verwachten van u dat u  het ontwikkelingsproces van hun kind volgt en  dat u  belangstelling laat blijken.

Op deze pagina vindt u informatie over onze medezeggenschapsraad,  ons ouderpanel , onze leerlingenraad onze oudervereniging.

Ook vindt u onderin deze pagina de downloads: Schoolgids, Bovenschoolse schoolgids, Jaarkalender en Aanmeldformulier.


Downloads

Aanmeldformulier

Download hier het aanmeldformulier

Downloaden
School Kalender

Download hier de laatste school kalender

Downloaden
Schoolgids

Download hier de laatste schoolgids

Downloaden
LPS Informatiegids

Download hier het infoboekje over de Lowys Porquin Stichting

Downloaden