Ouders

Beste ouders/verzorgers,

Wij hechten veel belang aan een goede band met u,  de ouders/ verzorgers. U vertrouwt uw kind (eren) een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten op onze school.  Het is dan belangrijk dat het ouder– en leerkracht handelen zoveel mogelijk in elkaars verlengde ligt. Wij verwachten van u dat u  het ontwikkelingsproces van hun kind volgt en  dat u  belangstelling laat blijken.

Op deze pagina vindt u informatie over onze medezeggenschapsraad,  ons ouderpanel en onze oudervereniging. Onze wekelijkse info voor ouders kunt u hier ook downloaden. Daarnaast vindt u op dit gedeelte van onze website de knoppen om onze schoolgids en de bovenschoolse schoolgids van de Lowys Porquinstichting te downloaden.


Downloads

Info Kalender

Download hier de laatste info kalender

Downloaden
School Kalender

Download hier de laatste school kalender

Downloaden
Schoolgids

Download hier de laatste schoolgids

Downloaden
Infoboekje LPS

Download hier het infoboekje over de Lowys Porquin Stichting

Downloaden