Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad op Sint Anthonius

Iedere basisschool in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR).
De MR kan als partner van het team meepraten en heeft over bepaalde onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht.

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle zaken die betrekking hebben op de school en kan hierover voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de directeur van de school.
De directeur van de school voert namens het College van Bestuur het overleg met de MR.

Onze MR heeft minimaal 4 leden en bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit ouders.
Momenteel hebben de volgende leden zitting in de MR:

Namens de ouders zitten in de oudergeleding: 

  • Tim Verhoeff (voorzitter)
  • Maartje de Viet

Namens het personeel zit in de personeelsgeleding:

  • Daniëlle Poppelaars (secretaris)
  • Sandra van Neerbos

De directeur is als adviserend lid toegevoegd aan de raad.

Uw kunt de MR bereiken via mail op mailadres: mr.stanthonius@lpsnet.nl of telefoonnummer 0166-672471

Het postadres van onze MR is:
Medezeggenschapsraad Sint Anthonius
t.a.v. secretariaat
Postbus 16
4698 ZG Oud-Vossemeer


Downloads

Aanmeldformulier

Download hier het aanmeldformulier

Downloaden
School Kalender

Download hier de laatste school kalender

Downloaden
Schoolgids

Download hier de laatste schoolgids

Downloaden
LPS Informatiegids

Download hier het infoboekje over de Lowys Porquin Stichting

Downloaden