Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad.

Deze ouders organiseren en helpen mee bij de organisatie van diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij denken ook mee over allerlei activiteiten die de kinderen ten goede kunnen komen. De oudervereniging vergadert op school met een zekere regelmaat en een gedeelte hiervan wordt bijgewoond door de directeur of zijn plaatsvervanger.

De oudervereniging organiseert aan het begin van elk schooljaar een ledenvergadering.

De vaste agendapunten voor deze vergadering zijn:

  1. Bestuursverkiezing
  2. Verslag van de secretaris over het afgelopen schooljaar
  3. Financieel verslag vorig schooljaar
  4. Begroting nieuw schooljaar
  5. Hoogte van de ouderbijdrage
  6. Jaarplanning voor het komend schooljaar

De vrijwillige ouderbijdrage is noodzakelijk om alle activiteiten te kunnen organiseren. Na de ledenvergadering worden de ouders via de info op de hoogte gesteld van de hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage.


Downloads

Info Kalender

Download hier de laatste info kalender

Downloaden
School Kalender

Download hier de laatste school kalender

Downloaden
Schoolgids

Download hier de laatste schoolgids

Downloaden
Infoboekje LPS

Download hier het infoboekje over de Lowys Porquin Stichting

Downloaden