Oudervereniging

De oudervereniging op Sint Anthonius.

De  ouders van de oudervereniging organiseren en helpen mee bij de organisatie van diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij denken ook mee over allerlei activiteiten die de kinderen ten goede kunnen komen. De oudervereniging vergadert op school met een zekere regelmaat en een gedeelte hiervan wordt bijgewoond door de directeur of haar plaatsvervanger.

De oudervereniging organiseert aan het begin van elk schooljaar een ledenvergadering.

De vaste agendapunten voor deze vergadering zijn:

  1. Bestuursverkiezing
  2. Verslag van de secretaris over het afgelopen schooljaar
  3. Financieel verslag vorig schooljaar
  4. Begroting nieuw schooljaar
  5. Hoogte van de ouderbijdrage
  6. Jaarplanning voor het komend schooljaar

De vrijwillige ouderbijdrage is noodzakelijk om alle activiteiten te kunnen organiseren. Na de ledenvergadering worden de ouders via de info op de hoogte gesteld van de hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage. . Deze bijdrage is wettelijk gezien vrijwillig. Dat houdt in dat we niemand kunnen verplichten deze bijdrage te betalen. In de praktijk zijn we echter wel afhankelijk van de bijdrage van de ouders
om de activiteiten te kunnen bekostigen. Daarom doen we een vriendelijk doch dringend beroep op alle ouders/verzorgers om de bijdrage tijdig te voldoen.

Hulp van ouders

Voor activiteiten wordt naast de hulp van de oudervereniging ook een beroep gedaan op de ouders.
Wij vinden het belangrijk dat ouders op school actief zijn. Via de info wordt uw hulp gevraagd bij activiteiten zoals de viering van Kerstmis, carnaval, sportdag, leerkrachtendag etc. Ook het vervoer van de kinderen naar culturele activiteiten, natuurpodium of bv. een toernooi wordt hulp gevraagd aan ouders om

 


Downloads

Aanmeldformulier

Download hier het aanmeldformulier

Downloaden
School Kalender

Download hier de laatste school kalender

Downloaden
Schoolgids

Download hier de laatste schoolgids

Downloaden
LPS Informatiegids

Download hier het infoboekje over de Lowys Porquin Stichting

Downloaden