Ouderpanel

Het ouderpanel van Sint Anthonius

Het ouderpanel is een groep ouders die als adviesorgaan en als klankbord optreedt voor de schooldirectie. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal leerlingen dat op de school zit. Het ouderpanel wordt gevraagd mee te denken over een aantal zaken die op de school spelen en daar hun kijk op te geven. De onderwerpen die besproken worden, gaan vooral over de identiteit, de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs binnen de school. Ons ouderpanel vergadert tegelijk met onze MR.

Het ouderpanel bestaat momenteel uit:
Directeur en tevens voorzitter:

  • Léonie Jansen

Namens de ouders

  • Irene Laros
  • Leon van ’t Hof.

Downloads

Info Kalender

Download hier de laatste info kalender

Downloaden
School Kalender

Download hier de laatste school kalender

Downloaden
Schoolgids

Download hier de laatste schoolgids

Downloaden
Infoboekje LPS

Download hier het infoboekje over de Lowys Porquin Stichting

Downloaden