Over de school

Ons onderwijs, onze visie

“De St Anthonius: Samen, Uitdagend en Optimaal leren”.

Deze missie / visie staat voor alles wat we met de school willen bereiken.
Op onze school wordt gebruikt gemaakt van modern onderwijsmateriaal: moderne up-to-date methodemateriaal, digitale schoolborden en leerlingensoftware, coöperatieve werkvormen…en wij hebben oog voor de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind!
We werken handelingsgericht, we proberen alles uit de kinderen te halen wat er van nature inzit! Wij willen  de school zijn waar leerlingen met plezier naar toe gaan, waar zij uitgedaagd worden en bereiken wat ze hun mars hebben!

Op dit deel van de website vindt u onze schoolgids. Deze kunt u in pdf formaat downloaden.

Ons team

We werken in een team van 11 collega’s:

Groep 1-2: Danielle Poppelaars en Annette Graafman en zorgassistente Denise Poot

Groep 3-4: Marjo Jacobs en Annette Graafman ( Annette is tevens Intern begeleider)

Groep 5-6: Monique de Vos en Sandra van Neerbos (Sandra is tevens plaatsvervanger van de directeur)

Groep 7-8: Eline Bras

Onderwijsassistent: Ricky  van den Kieboom (werkzaam op dinsdag en donderdag in alle groepen van de school)

Administratief medewerker: Maringa van Baal

Conciërge: Marco Hagenaar

Directeur: Léonie Jansen

Samen verzorgen we het onderwijs aan 4 combinatiegroepen:

groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Meer informatie over de groepen vindt u onder de knop ‘De Groepen’.

 

Op de foto van links naar rechts:

achterste rij: Marjo Jacobs, Sandra van Neerbos, Daniëlle Poppelaars, Monique Vos, Léonie Jansen, Eline Bras

voorste rij: Annette Graafmans, Marco Hagenaars, Denise Poot

niet op de foto: Maringa van Baal en Ricky van den Kieboom