Leerling aanmelden

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op Sint Anthonius kunt u een afspraak maken met de directie van de school: Léonie Jansen, directeur van de school ( voor gegevens zie contact pagina) of Sandra van Neerbos, plaatsvervanger van de directeur.  U kunt de directie bellen of mailen en u ontvangt dan via de mail een informatiepakket met daarin o.a. de schoolgids, de Onderwijsinformatiegids van de Lowys Porquinstichting en een aanmeldformulier.

De directie maakt met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. U ontvangt tijdens dit gesprek verdere informatieen u wordt rondgeleid op onze locatie.  We hebben de voorkeur voor het gesprek en rondleiding onder schooltijd. U kunt dan een goede indruk krijgen van de sfeer op school, de onderwijskwaliteit en de rust en veiligheid in de school. Op basis van het gesprek en de rondleiding kunt u besluiten of u uw kind inschrijft op onze school. Indien u dat vooraf al zeker weet is het handig om het aanmeldformulier ingevuld mee te nemen.

Voor inschrijving is geen wachtlijst maar we stellen  het op prijs om tijdig te weten welke kinderen naar Sint Anthonius komen. Het aanmeldformulier kunt u ook downloaden van deze website.

Ouders die bekend zijn met de school hebben doorgaans geen voorkeur voor een rondleiding. Er kan dan volstaan worden met een ingevuld inschrijfformulier en een kort gesprek over de ontwikkeling van het kind tot dan toe. Het kan zijn dat u zorgen heeft over uw kind. Het kan bijvoorbeeld gaan om zorgen over ontwikkeling, gedrag of gezondheid. Het is belangrijk om deze informatie tijdens de intake te bespreken zodat we kunnen inschatten welke extra zorg uw kind nodig heeft.

Enkele weken voor de eerste schooldag neemt de leerkracht contact op met ouders/verzorgers voor nog wat specifieke informatie en om afspraken te maken over de wenmomenten. Het is gebruikelijk dat 4-jarigen een aantal dagdelen voorafgaand aan de eerste schooldag komen wennen in de groep.

Het kan zijn dat u zorgen heeft over uw kind. Het kan bijvoorbeeld gaan om zorgen over ontwikkeling, gedrag of gezondheid. Het is belangrijk om deze informatie tijdens de intake te bespreken zodat we kunnen inschatten welke extra zorg uw kind nodig heeft.

 


Downloads

Info Kalender

Download hier de laatste info kalender

Downloaden
School Kalender

Download hier de laatste school kalender

Downloaden
Schoolgids

Download hier de laatste schoolgids

Downloaden
Infoboekje LPS

Download hier het infoboekje over de Lowys Porquin Stichting

Downloaden